MUDr. Tereza Kuklová 

Absolvovala jsem Lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Hradci Králové. Oftalmologii se věnuji od roku 1995. Absolvovala jsem dlouhodobé odborné stáže na klinice Královské Vinohrady u mezinárodně uznávaných oftalmologů Mudr. Martina Fučíka, Mudr. Jary Hornové a Mudr. Drahomíry Barákové a na dětské oční klinice v Motole u Mudr. Věry Flemrové a Mudr. Filouše. Pravidelně se účastním odborných seminářů organizovaných Českou oftalmologickou společností.

MUDr. Sobotková Marcela 

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Má složenou atestační zkoušku z oftalmologie I. a II. stupně. Je také držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů a Licence pro výkonávání vedoucího lékaře a primáře v oboru oftalmologie. Většinu své dlouhodobé lékařské praxe absolvovala na očním oddělení Slezské nemocnice Opava, kde pracovala jako vedoucí lékařka retinální (sítnicové) poradny.

Bc. Veronika Matulová 

Vystudovala obor ošetřovatelství Masarykovy univerzity v Brně . Je registrovaná zdravotní sestra, účastní se odborných seminářů v rámci Celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Zuzana Preisová 

Je absolventkou střední zdravotnické školy v Opavě. Je registrovaná zdravotní sestra, účastní se seminářů v rámci Celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Náš tým se Vám a Vašim očím ochotně bude věnovat, provedeme Vám odborné vyšetření na moderních přístrojích, stanovíme Vám diagnózu a doporučíme další terapeutický postup.

Budeme k Vám individuálně přistupovat, věnujeme Vám tolik času, kolik budete potřebovat. Z toho vyplývá, že Váš objednací čas je pouze orientační, může se posunout dle individuálních potřeb pacientů. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Přístrojové vybavení

Novinky

Letní prázdniny

informujeme Vás o naší dovolené a změně ordinačních hodin během letních prázdnin. Naše ordinace bude uzavřena : 7.-9.7.28.7.20.8. V těchto dnech budou akutní případy – tzn. úrazy a náhle vzniklé potíže- ošetřeny v... VÍCE